Een mogelijk probleem bij een geel LEDje en geen bubbels komt door een (te) late ontkalking.

Ons advies is minimaal 1 x per 2 à 3 weken, (in het begin 1 x per week, liefst op een vast moment om het systeem te leren kennen), de elektrolyse unit te controleren op kalkaanslag. In gebieden met hard tot zeer hard water, denk aan Zuid-Europa, kan het zelfs noodzakelijk zijn elke 3 à 4 dagen te checken op kalkaanslag! Afhankelijk van hoeveelheid kalk in het water dus soms 1 x per 3 dagen tot normaal gesproken 1 x per 2 à 3 weken. Indien nodig schoonmaken/ontkalken met schoonmaakazijn of citroenzuur.

Door de celkern met regelmatige tussenpozen te ontkalken, aangepast aan het kalkgehalte in het water, vermijdt u beschadiging van de elektrolyse-unit. Ontkalking duurt slechts circa 30 minuten en zorgt voor een optimale levensduur van de celkern.

Let op: Wanneer men verzuimt op tijd de elektrolyse-unit te ontkalken kan de kalk zich onder de celkern ophopen. De opgehoopte harde kalk drukt dan de klemmetjes die de celkern vasthouden stuk, een nieuwe celkern is dan de oplossing.
Of erger: het topje aan de bovenkant van de elektrolyse-unit breekt af met als gevolg noodzakelijke vervanging van het duurste onderdeel, de elektrolyse-unit! 
Dit wordt zichtbaar op de onderste foto. Ondanks het plaatsen van een nieuwe celkern blijft dan het gele LEDje branden.
Door regelmatige contrôle wordt het  risico dus geminimaliseerd. Men voorkomt daarmee een kostbare vervanging van de gehele elektrolyse-unit met celkern. Voorkomen is beter dan vervangen!

Elektrolyse unit met topje (zonder celkern). GOED!

Elektrolyse unit zonder topje (zonder celkern). FOUT!

Die moet vernieuwd worden....

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then