Een mogelijk probleem bij een geel LEDje en geen bubbels komt door een (te) late ontkalking.

Ons advies is minimaal 1 x per 2 à 3 weken, (in het begin 1 x per week, liefst op een vast moment om het systeem te leren kennen), de elektrolyse unit te controleren op kalkaanslag. In gebieden met hard tot zeer hard water, denk aan Zuid-Europa, kan het zelfs noodzakelijk zijn elke 3 à 4 dagen te checken op kalkaanslag! Afhankelijk van hoeveelheid kalk in het water dus soms 1 x per 3 dagen tot normaal gesproken 1 x per 2 à 3 weken.
Indien nodig schoonmaken/ontkalken bij voorkeur met (schoonmaak)azijn.

Door de celkern met regelmatige tussenpozen te ontkalken, aangepast aan het kalkgehalte in het water, vermijdt u beschadiging van de elektrolyse-unit.
Bij regelmatige controle duurt de ontkalking slechts circa 30 minuten en zorgt voor een optimale levensduur van de celkern.

TIP: Ben je een paar uurtjes afwezig om boodschappen te doen of iets anders, zet dan het Tank-O3 fresh water system stevig in een flesje schoonmaakazijn,
bij terugkomst is het systeem weer 100% schoon. Maak hier een gewoonte van om dit elke 4 à 5 dagen te doen dan voorkom je het kalkprobleem!

Let op: Wanneer men verzuimt op tijd de elektrolyse-unit te ontkalken kan de kalk zich onder de celkern ophopen. De opgehoopte kalk wordt bikkelhard en drukt dan de klemmetjes die de celkern vasthouden stuk, of erger: het topje aan de bovenkant van de elektrolyse-unit breekt af met als gevolg noodzakelijke reparatie*
of vervanging van het duurste onderdeel, de elektrolyse-unit! 
Dit wordt zichtbaar op de onderste foto. Ondanks het plaatsen van een nieuwe celkern blijft dan het gele LEDje branden. Door regelmatige contrôle wordt het  risico dus geminimaliseerd. Men voorkomt daarmee een reparatie* of kostbare vervanging van de gehele elektrolyse-unit met celkern. 
Voorkomen is beter dan vervangen!

* Reparatie betekent dat u de elektrolyse unit naar ons opstuurt, bij voorkeur met Post.nl in een brievenbuspakje met Track & Tracenummer!
Wij vervangen dan de stift en monteren een nieuwe celkern.
De reparatiekosten zijn € 10,- + een nieuwe celkern à € 39,95 + € 10,- verzendkosten (in NL, daarbuiten € 15,00), totaal dus € 59,95. Onze adresgegevens:
Tank-O3 fresh water system, Albardastraat 61, 5344 HB Oss (NL). info@tank-o3.nl 06-25119528

Elektrolyse unit met topje (zonder celkern). GOED!

Kapotte elektrolyse unit zonder topje (of beschadigde unit). FOUT!

Die moet gerepareerd of vernieuwd worden....

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then