Besmetting met legionella gebeurt via de longen. U kunt alleen besmet raken als u besmette druppeltjes waternevel inademt. Bijvoorbeeld in douches of bubbelbaden, in de omgeving van natte koeltorens of afvalwaterzuiveringsinstallaties. 

Extra risico in recreatievoertuigen:De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als het water in hele kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken. Van nature komt de bacterie voor in grond en in water. Dus wees alert op het water in de tank van uw voer- of vaartuig, zeker als je in zomerse omstandigheden onderweg bent. Dan kan de temperatuur in de tank maar zeker in de leidingen snel oplopen tot hogere temperaturen waardoor een groter risico op legionella besmetting. Met Tank-O3 beveiligt u zich daartegen!

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then