Garantie aanmelden

Veilig

Gemak

100% Natuurlijk

Milieuvriendelijk

Garantiebewijs Tank-O3 fresh water system

Op het Tank-O3 fresh water systemheeft u 2 jaar garantie. Daar de vervangings celkern een slijtagedeel is valt dit niet onder de garantie.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then